Thein

Jsme investiční skupina založená technologickým expertem a investorem Tomášem Budníkem. Zaměřujeme se na rozvoj technologických společností v oboru lCT, kyberbezpečnosti a průmyslu 4.0. Naši skupinu tvoří 2 části – ICT část zastřešená fondem J&T Thein SICAV, podfond Digital, a průmyslová část zastřešená fondem THEIN Private Equity SICAV, podfond Industry.