Sál Tycho

Další program v sále

Den
16. 10. 2023

Dluhopisy s vysokým výnosem – příležitost jako prase*?

Dluhopisy s vysokým výnosem – příležitost jako?   *Minulá ani očekávaná výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí. S investicí jsou spojena rizika.
Jan Chlumský