Jana Brodani

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Jana Brodani

Výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh České republiky

Profil řečníka

Před nástupem do Asociace v roce 2008 působila v oblasti právního a daňového poradenství. Od roku 2009 zastává pozici výkonné ředitelky Asociace pro kapitálový trh České republiky. Kromě Fakulty mezinárodních vztahů VŠE absolvovala i Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, studium LL.M. na University of London ve Velké Británii a postgraduální program – MASTER Management et Administration des Entreprises (francouzská obdoba MBA) na Francouzsko-českém institutu řízení (IFTG). Doktorát získala na Katedře financí Fakulty financí a účetnictví VŠE. Od roku 2009, rovněž zasedá v představenstvu mezinárodní asociace EFAMA (European Fund and Asset Management Association).

Kde vystupuji

Fondy kvalifikovaných investorů – zrno versus plevy

Panelová diskuse

16. 10. 2023
12:25 - 13:10
Zenit