David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny

David Navrátil

Hlavní ekonom České spořitelny

Profil řečníka

Vystudoval ekonomii na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. Začínal jako analytik v České národní bance, po třech letech se přesunul na stejnou pozici v České spořitelně. V ní od roku 2008 působí jako hlavní ekonom. Zabývá se hlavně makroekonomikou, investicemi a bankovními analýzami.

Kde vystupuji

Osobní investice a finance hvězdných ekonomů

Panelová diskuse

16. 10. 2023
13:30 - 14:25
Zenit