Jak využít ženský element v prostředí finančního poradenství

Přednáška

16. 10. 2023
9:30 - 10:15
Leo

Jak využít ženský element v prostředí finančního poradenství

Jak souvisí Darwinova teorie s businessem a jak ji dávno překonal ženský princip?

Ženský a mužský princip jsou v každém z nás, ale jen málo lidí s nimi umí vědomě pracovat a využívat je i ve své profesi. Spolu se zaměříme na přínosy ženského elementu a jak ho využít v businnesu, tak aby pomáhal nám, klientům i kolegům. Když jsou oba principy v rovnováze, jsme úspěšnější, výkonnější, ale i empatičtější a kreativnější.

Videozáznam ZDE:

Fotogalerie: